Fizibilite Çalışması

Enerji profilinizi inceliyor ve olası önlemler öneriyoruz.

Fizibilite çalışması sırasında, projenin ilk aşamasında tesisin enerji tüketimi analiz edildi; tüketim profilleri, enerji fiyatları, sıcaklıklar, akış hızları, buhar basınçları, vb. hepsi dikkate alındı. Satış öncesi mühendislerimiz müşterinin enerji taleplerine uygun bir tesisat çözümü (konsept aşaması) tasarladı. En uygun maliyetli çözümü elde etmek için farklı teknolojiler ve teknoloji kombinasyonları teklif edildi.

Enerji tüketiminizi azaltmak için olası önlemler:

 • ORC
 • Emmeli soğutma
 • LED aydınlatma
 • Isı pompası
 • Karşı basınçlı buhar türbini

Yerinde enerji üretimi için teknolojiler:

 • Birleşik ısı ve güç / CHP (yakıt biyokütle, biyogaz veya doğal gaz olabilir)
 • Trijenerasyon
 • Güneş panelleri
 • Rüzgâr türbini
 • Hidroelektrik
 • Gazlaştırma
 • Biyokütle çürümesi (biyogaz üretimi)

Konsept, santrallerimiz müşterinin üretim sürecini ve faaliyetlerini kısıtlamayacak / kesintiye uğratmayacak şekilde tasarlandı, çünkü müşterinin temel işlerinin öncelikli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Şirketinize en yeni, en güvenli ve en verimli teknolojileri sağlamak için, kaynak ve randıman değerlendirmeleri sürekli yenilikçilik, güçlü ortaklıklar ve sektörümüzdeki en son teknolojilerin yakından izlenmesiyle yürütüldü. Mühendislerimiz aynı zamanda, teknik riskleri ve ortaya çıkabilecek (yapım sırasında ve uygulamaya geçildikten sonra) olası sorunları ve bunların nasıl önlenebileceğini değerlendirerek risk azaltma çalışmaları da yaptılar.

Şirketiniz için bir fizibilite çalışması yapmamızı istiyorsanız, bir enerji özümü bulmak için lütfen bizimle iletişime geçin!