Biyoenerji

BİYOENERJİNİN NEDİR?
Biyoenerji, biyokütlenin yakılması, fermantasyonu ve gazlaştırılması ile elde edilebilir. Biyokütle terimi tahta, su arıtma tesislerinden gelen kanalizasyon çamuru, evsel atıklar, sanayi yağları ve gresleri, çiftliklerden gelen gübre, vs. gibi her türlü organik atığı kapsamaktadır. Ayrıca kolza, palmiye gibi bazı ürünler enerji ürünleri olarak yetiştirilmektedir. Enerjinin büyük bir bölümü elektriğe dönüştürülür. Büyokütleden sürdürülebilir enerji üretilmesi için farklı prosedürler vardır.

BİYOENERJİ UYGULAMALARI

Yanma
Biyokütlenin yakılması, enerji üretiminde en yaygın kullanım şeklidir. Yakma olayı, atık insinerasyon santrallerinde gerçekleştirilir.
Devamını oku

Fermantasyon
Bir biyogaz tesisinde biyolojik fermantasyon süreci bazında sürdürülebilir şekilde elektrik ve ısı üretilir.
Devamını oku

Gazlaştırma
Odun ve talaşlar gibi yüksek enerji yoğunluğuna sahip kaliteli biyokütle biyogaza dönüştürülebilir ve arıtmadan sonra gaz yakıt olarak kullanılabilir.
Devamını oku

NEDEN BİYOENERJİ?
Biyokütleye yatırım yapmak güvenlidir. Biyokütle enerjisi bitkilerin sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmesi şartıyla en etkili sürdürülebilir enerji teknolojilerinden biri olarak görülmektedir.

Biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesi kanıtlanmış bir teknolojidir. İyi yönetilen bir kurulum, sistemin çıktısı son kullanıcının talebine göre uyarlanarak, tahmin edilebilir bir elektrik ve/veya ısı akışı oluşturur.

UPGRADE ENERJİ, ŞİRKETİNİZE BİYOENERJİYİ GETİRİR
Upgrade Enerji, biyoenerji fırsatını değerlendirmektedir. Elektrik üreticileri, tarım şirketleri ve devlet kurumları için proje bazlı çözümler sunuyoruz. Multidisipliner ekibimiz, sadece mühendislik ve inşaatla ilgilenmekle kalmayıp aynı zamanda biyoenerji projelerini işletmekte ve sürdürmektedir. İyi bir organizasyon ve biyokütle kaynaklarının yakından izlenmesi başarılı bir proje için kilit unsurdur.

Şirketiniz için mevcut biyoenerji olanakları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.