Kojenerasyon (CHP)

KOJENERASYON NEDİR?
Kojenerasyon, elektrik ve termik enerjinin kombine bir şekilde üretildiği bir tekniktir.

Kojenerasyon tesisi, bir gaz motoru aracılığıyla elektrik üretir. Klasik elektrik santrali ile arasındaki fark, CHP tesisinin elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısıdan da yararlanmasıdır. Bu şekilde daha az primer enerji kaybı olur. Ayrıca ısı ve elektrik, gerektiği yerde merkezsizleştirilmiş şekilde üretilir. Yüksek gerilim hatları aracılığıyla gereksiz kayıplandan da böylece sakınılır.

NEDEN CHP?
Gaz veya yağ kazanları tarafından üretilen süreç sıcaklığının olduğu her durumda kojenerasyon, işlemi üstlenir ve böylece paralel ekonomik elektrik üretir. Sıcaklık ve elektrik üretmek için toplamda daha az yakıt gerektiğindei CO2 emisyonu da azalmış olur ve bu da dikkate değer şekilde tasarruf sağlar.

CHP geleneksel olarak üç kategoriye ayrılır:

  • Mikro CHP: < 5kW – evsel kullanım
  • Mini CHP: 5 kW – 500 kW – evsel ve küçük sanayi kullanımı
  • Büyük CHP: > 500 kW – sanayi kullanımı

UPGRADE ENERJİ, CHP’Yİ ŞİRKETİNİZE GETİRİYOR
Upgrade Enerji birçok sektörde elektrik kapasiteleri 20 kW ile 3 MW arasında değişen kojenerasyon projeleri teslim ve inşa eder.

Şirketiniz için mevcut CHP olanakları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz