SEV İZMİR GES

Proje Bilgileri

SEV İZMİR GES

Proje Büyüklüğü

126,9 kWp / 120 kWe

Kurulum Tarihi

2022

Proje Amacı

Lisanssız Elektrik Üretimi

Senelik Üretim

Yaklaşık 194,36 mWh